Saunový poriadok

Saunový poriadok

1. Pred vstupom do šatne sa prosím vyzujte. Oblečenie spolu s topánkami si uložte do šatne.

2. Obsluhujúci personál Vám zapožičia 1 ks osušky a 2 ks plachty. Pri odchode vhoďte zapožičané veci do nádoby na to určenej.

3. Návštevník má plnú zodpovednosť za uzamknutie skrinky, v ktorej má uložené osobné veci, oblečenie a obuv. V prípade záujmu si cenné veci uložte na wellness recepcii.

4. Deťom do 6 rokov je vstup do wellness zakázaný. Deťom od 6 – 16 rokov je vstup do wellness povolený len v sprievode dospelej osoby (staršej ako 18 rokov) a na jej zodpovednosť.

5. Saunovanie je určené pre zdravé osoby a každý návštevník ho podstupuje na vlastnú zodpovednosť.

6. Podnapitým osobám je vstup do wellness prísne zakázaný.

7. K saunovaniu nemajú prístup osoby, ktoré majú príznaky akútneho ochorenia ( horúčka, kašeľ, prechladnutie, hnačka a podobne) alebo osoby s prenosnými zápalmi horných dýchacích ciest. Chorí, trpiaci inými chorobami, než aké sú tu uvedené, absolvujú saunovanie na vlastnú zodpovednosť.

8. Do sauny vstupujte bez plaviek, suchí a ovinutí plachtou, čím vyvoláte vyšší efekt potenia sa. Pred vstupom do sauny si odložte šperky, resp. hodinky.

9. V saune dýchajte nosom, nie však zhlboka, skôr pozvoľne. Zbytočne nerozprávajte a nepohybujte sa, v saune by ste mali telo nechať oddychovať.

10. Nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín, aby ste sa vyhli dehydratácii.

11. V priestoroch saunového sveta je zakázané fajčiť, konzumovať potraviny, alkoholické nápoje, lieky či iné návykové látky. Do priestorov wellness je zakázané prinášať a používať sklenené predmety.

12. V saune sa správajte slušne, nerozprávajte hlasno a berte ohľad na ostatných návštevníkov. Nebehajte po vlhkej podlahe, aby nedošlo k pošmyknutiu a zraneniu.

13. Je zakázané si počas saunovania akokoľvek obsadzovať odpočinkové ležadlá (napr. uterákmi a pod.).

14. Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10 – 15 minút. U detí sa ale vzhľadom na malú hmotnosť tela a rýchlejšie prehriatie, majú pobyty v saune skrátiť asi na 5 minút. Potom telo opláchnite vlažnou vodou a následne sa ochlaďte ochladzovacím vedrom, v ochladzovacom bazéne, alebo sa osprchujte studenou vodou a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, najmenej však trikrát.

15. Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa do sucha. Navštívte odpočiváreň (tepidárium), zabaľte sa do deky a zostaňte ležať asi 30 min. Ležte uvoľnene a relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.

16. Z wellness centra bude bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší tieto zásady správania alebo neposlúchne pokyny obsluhujúceho personálu.