Čsl. Armády 26, 066 01 Humenné, Slovensko, +421 57 7861 888, recepcia@hotel-karpatia.sk

Výlety do okolia

Hotel Karpatia sa nachádza v meste Humenné (36 000 obyva­teľov), ktoré leží v Humenskej kotline pod sútokom riek Laborec a Cirocha. Mesto je obklopené krásnou a majestátnou prírodou hôr Východných Karpát, sopečného pohoria Vihorlat, Nízkych Beskýd a Humenských vrchov v nadmorskej výške 157 m.

Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce
(autom/autobusom 40 min. z Humenného)
Múzeum moderného umenia Andy Warhola existuje od 1. 9. 1991. Vďaka iniciatíve Johna Warholu, Dr. Michala Bycka, PhD., F. Hughesa, V. Protivňáka, Spoločnosti Andyho Warhola a The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku sa sformovalo ako nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola. Prezentuje sa troma stálymi expozíciami diel Andyho Warhola a vzácnych artefaktov o pôvode umelca, ktoré boli získané alebo sú zapožičané od pozostalých a blízkych umelca. Viac informácií

Renesančný kaštieľ s parkom
(prechádzka – z hotela 10 minút)
Najväčšou pýchou a dominantou mesta Humenné je renesančný kaštieľ s parkom zo 14. storočia – národná kultúrna pamiatka, dnes sídlo Vihorlatského múzea. Nachádza sa v ňom umelecko-historická expozícia, galéria uhorských kráľov, čínsky salón, zbierka zbraní a unikátny poklad keltsko-dáckych mincí z 2. storočia pred Kristom. V priľahlom parku sa nachádzajú vzácne dreviny. Viac informácií

(prechádzka – z hotela 10 minút)

Takmer v strede mesta Humenné sa nachádza areál expozície ľudovej architektúry Vihorlatskéhu múzea. Expozícia je v lokalite bývalých grófskych skleníkoch na pomerne atraktívnom a členitom teréne vystihujúcom charakter horného Zemplínu. Skanzen tvorí 15 objektov s dreveným kostolíkom. Hlavným stavebným materiálom bolo drevo, hlina, kameň a slama. Skanzen poskytuje ucelený obraz o charaktere ľudovej architektúry a je nesporne súčasťou kultúrneho dedičstva a expozičnou ukážkou života prostého dedinského ľudu. Viac informácií

V oblasti severovýchodného Slovenska sa nachádza vzácny súbor drevených kostolíkov východného obradu. Viac informácií

Hrady:

Národný park Poloniny

  • Národný park Poloniny leží v severovýchodnej časti Slovenska, na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Táto časť chráneného územia bola v roku 1993 svetovou organizáciou UNESCO vyhlásená za Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Viac informácií