Čsl. Armády 26, 066 01 Humenné, Slovensko, +421 57 7861 888, recepcia@hotel-karpatia.sk

Tokaj salónik

Priestor v prízemí hotela prepojený s letnou terasou.

Kapacita: 40 miest, 64 m2

Cena prenájmu: 80 eur / 4 hod., za každú ďalšiu začatú hodinu 10 eur.

tokaj-1024x691