Čsl. Armády 26, 066 01 Humenné, Slovensko, +421 57 7861 888, recepcia@hotel-karpatia.sk

Balíčky

Business balík

49 €

Cyklobalíček

130 €

Wellness balíček

149 €

YOU & ME balík

169 €