Čsl. Armády 26, 066 01 Humenné, Slovensko, +421 57 7861 888, recepcia@hotel-karpatia.sk

Balíčky

Business balík

65 € / osoba

Wellness balík

169 € / 2 osoby

You & Me balík

179 € / 2 osoby

Ladies Night balík

49 € / osoba