Čsl. Armády 26, 066 01 Humenné, Slovensko, +421 57 7861 888, recepcia@hotel-karpatia.sk

Balíčky

Business balík

59 €

Cyklobalík

130 €

Wellness balík

159 €

You & Me balík

169 €

Ladies Night balík

29 € / 49 €

FIT & SLIM balík

210 €

FIT & SLIM XL balík

399 €